Beredskapskart:Hva haster når det brenner i Lyngør?

Ved en brann i Lyngør får du nyttige tips ved å se denne filmen!
Østre Agder brannvesen har sammen med Fredrik Brodersen og Magnus Giving laget en instruksjonsfilm om hva som er viktig ved en brann, og hvordan slukkepostene brukes. Se filmen og prøv gjerne utstyret slik at du kan rulle ut brannslanger, koble slanger, skru på vannet og bruke strålerøret (sluttstykket).En stor takk til Tvedestrand kommune ved Martin Due-Tønnesen.
Medvirkende: Østre Agder brannvesen ved: Petter Vinje Svendsen, Odd Harry Pedersen, Sven Johnsen, Thomas Pettersen. +Fredrik Brodersen og Magnus Giving.
Se hvordan en mobil brannpumpe fungerer:


Lyngørstua kan leies til selskap og bryllupTa kontakt med oss hvis du ønsker å leie den fine Lyngørstua til selskap eller bryllup! Send oss gjerne en epost på post@lyngorvel.no hvis du har spørsmål.
Invitasjon - trådløst områdebrannalarmanlegg

Verneverdige, tette trehusmiljøer er å betrakte som uerstattelige nasjonale kulturverdier for almenheten og oss som har slike kulturskatter.

Riksantikvaren og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har derfor gjennomført en brannteknisk og kulturhistorisk kartlegging av den tette, verneverdig trehusbebyggelsen i Tvedestrand kommune.

Det ble registrert to områder hvor man mener det kan være stor fare for områdebrann, nemlig Tvedestrand sentrum og i Lyngør.

Det er et uomtvistelig faktum at tidlig brannvarsel, i kombinasjon med enkelt tilgjengelig utstyr/installasjoner for effektiv brannslukking, gir økt brannsikkerhet i områder hvor det er verneverdig, tett trehusbebyggelse.

Tvedestrand kommune, Lyngør Vel og Grunneier-foreningen, lokal brannmester samt Forebyggende Avdeling/ØABV har over tid samarbeidet om brannsikrings- og konsekvensreduserende tiltak, med det formål å redusere muligheten for branntilløp i Lyngør.

Blant flere pågående og planlagte brannsikringstiltak blir nå et trådløst områdebrannalarmanlegg, med direkte varsling til 110-sentralen i Arendal, gjort tilgjengelig for beboerne i Lyngør. Vesentlig sponset av Riksantikvaren.

Les mere her: Brann Rapport tett trehus.pdf, Brannvarsling Lyngør invitasjon til å innstallere.pdf , Brannvarslingsavtale.pdf