Velkommen til Lyngør vel sine nettsider!

Tettstedet Lyngør ble kåret til «Europas best bevarte tettsted» i 1991.

Lyngør er den vakreste av perlene i raden av uthavner langs Sørlandets kyst. Disse tradisjonsrike øysamfunnene ligger helt ute mot Skagerrak i skjærgården. Det var skipsfarten som skapte dem. Behovet for lune havner, hvor man kunne vente på ny bør eller søke ly mot stormen, var stort i seilskutenes tidsalder. Lyngør var blant de mest attraktive. Opptil hundre skip kunne ses på havnen. Innseilingen var like problemfri til Lyngørs smule havn, som kyststrekningen omkring var utsatt. Lyngør, slik vi ser det i dag, tok sin form i denne tiden ved midten av forrige århundre. Det utviklet seg et aktivt bysamfunn rundt havnen. De hvite trehusene, arkitektonisk inspirert av Europas empire- og sveitserstil, ble bygget langs sundene. Gatene ble anlagt ved hjelp av skutenes ballastgrus og hagene fikk sin geometriske form, sine høye natursteinsmurer, stakitter, lysthus og konkylier fra fjerne himmelstrøk. Ikke sjelden endte førstereisgutten fra Lyngør som skipper på egen skute. Skredderne kom. Hattemakerene, motehandelene, legene og tollerne kom. Den rike landsbyen i havet ble til.

Lyngørs skjønnhet oppleves når man går på veiene, ser husene og hagene. Bevart er atmosfæren fra seilskutenes tid, havet, vinden, solen og skjærgården. Og ennå er her en aktiv befolkning med postkontor og husholdningshandel, blant mye annet. Befolkningens innsats for å beholde Lyngør-samfunnet i pakt med sin fortid, var en av årsakene til at Lyngør er valgt som det best bevarte tettsted i Norge.

Hvordan komme hit
Ta av fra E-18 ca. 20 km øst for Arendal, kjør 2 km på riksveg 411 til Tvedestrand sentrum, og videre ca. 16 km på riksveg 411 mot Gjeving/Lyngør. Følg skilt til Lyngør, til parkeringa på Nybrygga på Gjeving. derfra er det rutebåt (Sørlandet Maritime AS tlf 41 45 41 45). Taxibåt kan bestilles på samme telefonnummer.
Kontakt oss: Lyngør Vel, Pb.57, 4910 Lyngør, E-post: post@lyngorvel.no