Lyngør FyrstasjonLyngør fyrstasjon

Lyngør fyrstasjon ligger på en liten øy utenfor Tvedestrand. Fyrbygningen i betong har fyrtårnet bygget inntil gavlen. Fyret har 3. ordens linseapparat med drivverk fra fyrstasjonens opprettelse. Tåkesignalet, diafonen er bevart, mens trykktankene er fjernet. Fyret ble opprettet samtidig med Homborsund fyrstasjon. Anlegget omfatter fyrbygningen med bolig, maskinhus, ny og gammel oljebod, betjentbolig, uthus, tuft etter smie, veier, landing med to naust og en oljekai. Fyrstasjonen ligger i nærheten av den verneverdige bebyggelesen på Lyngør. Landingsforholdene er gode.

Lyngør fyrstasjon er en meget fin representant for en større, sammensatt fyrstasjon. Den store fyrbygningen har høy aldersverdi som et tidlig eksempel på betongbyggeri. Fyret har høy grad av opprinnelighet med lyktehus og fyrtekniske installasjoner bevart. Lyngør fyrstasjon har miljøskapende verdi som del av bebyggelsen på Lyngør, og i sammenheng med landskapet omkring.