Næringslivet i Lyngør

Det drives næring i Lyngør i dag slik det har blitt gjort i mange hundre år. Virksomhetene har et annet innhold nå, men folk bor og arbeider fremdeles her ute. Dagens teknologi gjør det enkelt å arbeide fra Lyngør, det kommuniseres med samarbeidspartnere, uavhengig om de er i i Arendal eller på Sri Lanka med samme enkelhet. I Lyngør i dag drives det bla.a seilloft, restauranter, dagligvarebutikk, konsertscene, forskjellige typer rådgivnings- og konsulenttjenester, journalistikk, oversettervirksomhet, kunst- og håndverksproduksjon, bygg og restaureringsfirmaer, kles- og veskedesign, samt at Posten er etablert her og Sørlandet Maritime driver personbefordring hele året. Lyngør er så absolutt et levende helårssamfunn.